Hoe werkt het?

Deelnemers verzamelen een tegoed in Tijdo door te mantelzorgen of anderen te helpen. Hieronder staan drie voorbeelden. 

Mantelzorgers

Thuiswonende senioren die meer op hun netwerk moeten gaan leunen krijgen een vaste mantelzorger aangeboden. Zorgverzekeraars en uitvoerders kunnen zo active aging onder hun klanten bevorderen.

De mantelzorger maakt senioren bekend met de community voor Tijdpensioen. Een gepensioneerde mag zelf maximaal 10 uur tijd per maand (10 Tijdo) uitgeven aan informele hulp in het netwerk tot een maximum van 750 uur. 

De mantelzorger gaat hem of haar helpen langer thiuis te wonen. Maar zij zoeken gezamenlijk ook naar activiteiten waarmee de oudere zelf Tijdo kan verzamelen zover dat bereikbaar is.

Studio Van Dijk zoekt sponsoren voor een pilot onder zorguitvoerders, verzekeraars en gemeentes.

Voor kwetsbare ouderen

Tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen en meedoen in het maatschappelijk leven. Dat is een wens van veel ouderen, .. hoewel er minder en ook minder vitale vrienden en buren on hen heen staan.

Maar...

Iedereen heeft talenten, ook senioren! En talent groeit als het benut wordt. Met kleine dingen kan men tot op hoge leeftijd zelf de handen uit de mouwen steken: de poes eten geven, een blokje om met de buurvrouw of de buurkinderen voorlezen.Omdat men hierdoor een netwerk van bekenden krijgt, wordt zelfstandig wonen minder eenzaam.

Voor senioren is Tijdo een nieuw middel om, samen met een mantelzorger, langer zelfstandig te blijven, en zelf nog Tijdo te gaan verdienen.

Studio Van Dijk zoekt sponsoren onder ouderen, ouderenorganisaties en vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor active aging.

Pensioenvertellers

Nederland scoort zeer laag op het gebied van pensioenkennis en pensioenbewustzijn. Om dat te verbeteren kunnen pensioenuitvoerders en werkgevers gebruik maken van gepensioneerden die hun verhaal vertellen aan hun collega's: pensioenvertellers

Pensioenvertellers bespreken de overgang van werk naar pensioen met (ex)collega's. Het doel van Studio Van Dijk is op deze basis een community van gepensioneerden, deeltijdgepensioneerden en werknemers in een regio te starten. De uren die senioren benutten voor gesprekken verminderen kosten voor communicatie bij pensioenfonden. Senioren die pensioenverteller zijn worden gewaardeerd met Tijdo en bouwen zo een persoonlijk Tijdpensioen. Zij kunnen dat binnen hun community straks gaan besteden. 

Studio Van Dijk zoekt sponsoren onder pensioenfondsen en gemeentes die in dezelfde regio als de mantelzorgers actief zijn.