Tijdpe n sioen


Een Tijdpensioen bestaat uit maximaal 750 uur, gemeten in een tijdmunt, zoals de Tijdo. Eén uur is één Tijdo.

Het Tijdpensioen wordt opgebouwd uit de uren die deelnemers besteden aan het helpen van anderen. Het gaat om niet-professionele activiteiten.

Zeitvorsorge... ook in Nederland?

In de regio Vorarlberg (Oostenrijk) en in Zwitserland bestaat een traditie van regionale complementaire munten naast de euro en de Zwitserse Frank. We vonden twee praktijkvoorbeelden van Tijdpensioen (Zeitvorsorge in het Duits) .

Lees >> hier het verslag

Lees >> hier de studie naar de effectiviteit van Zeitvorsorge van het BÜRO FÜR ARBEITS- UND SOZIALPOLITISCHE STUDIEN BASS AG

Complementair pensioen

Studio Van Dijk stelt voor om Tijdpensioen als aanvulling op het financiële pensioen in het leven te roepen. Tijdpensioen wordt verzameld met het registreren van de uren informele hulp en (mantelzorg) uren en het staat naast het werkgeverspensioen en de AOW. Waarom?

Pensioenen in transitie

Nederlanders werken steeds vaker als part-timer, flexwerker of ZZPer. Daardoor is het moeilijker een goed pensioen op te bouwen. Ook werkt men steeds minder een leven lang bij dezelfde werkgever, met de bijbehorende langdurige investering in de werkgeverspensioenregeling.

Deze trends zorgen ervoor dat er veel minder geld in de pensioenpot belandt. We weten nu al dat straks vrijwel iedereen veel minder pensioen uitgekeerd krijgt. Een Tijdpensioen compenseert dit.

Tijdpensioen maakt hulp zichtbaar

De regering vraagt mensen om ouders of vrienden vaker te helpen met dagelijkse taken. Deze hulp levert stevige overheidsbesparingen op. Het zou de overheid  en zorgverzekeraars wat waard moeten zijn dat mensen steeds meer tijd besteden aan informele hulp en (mantel)zorg. Die inspanningen van de helpers zijn echter niet zichtbaar of vastgelegd.

Waarborgfonds

Studio Van Dijk onderzoekt welke organisaties geïnteresseerd zijn in een pilot. Het gaat om gemeenstes, zorguitvoeringsorgansiaties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars.